การดูแลผู้สูงอายุที่สมองเสื่อม

การฝึกสมาธิเพื่อการผ่อนคลาย

การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

มุมสุขภาพ

บรรยากาศภายในบ้านมีรัก PDF พิมพ์ อีเมล

          “บ้านมีรัก เนอร์สซิ่งโฮมเป็นสถานพักฟื้นผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น ให้บริการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการ เรามีทีมงานที่มีคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งมีใจรักในวิชาชิพพร้อมให้การดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการด้วยความรักความอบอุ่นภายใต้การบริการจัดการอย่างเป็นระบบ และให้ความสำคัญแก้ผู้รับบริการเป็นหลัก ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และพลานามัยของบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน บ้านมีรัก เนอร์สซิ่งโฮม

 

          ภาพบรรยากาศของห้องเดี่ยวที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สบาย ครบครัน

 

 

          ภาพบรรยากาศของห้องคู่ที่ ผู้พักฟื้นต้องการอยู่เป็นคู่ แต่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

 

 

          ภาพบรรยากาศของห้องรวม

 

 

          ภาพห้องสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโดยเฉพาะ

 

 

          ภาพสำหรับที่นั่งของเจ้าหน้าที่ คอยดูแลผู้ป่วยด้านนอก ตลอดเวลา

 

 

 

          ภาพพื้นที่ สำหรับรับประทานอาหาร และพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม

  

          ที่นั่งเล่นสำหรับผู้ติดต่อ

 

 

          ภาพบรรยากาศห้องครัว ที่มีอุปกรณ์ครบ

 

 

          ภาพห้องน้ำที่มีการแยกห้องน้ำ ชาย-หญิง ออกเป็นสัดส่วน